Privacyverklaring

 

Dit is de privacyverklaring van Ravizza gevestigd te Haaksbergen K.v.K. 08199852. Bestaande uit C.M. Pardoen-te Lintelo en J.A.G. Slot-Leferink. Ravizza respecteert conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming de privacy van alle gebruikers van haar Ravizza site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld.

Persoonsgegevens van klanten en relaties

Voor een goede dienstverlening verwerkt Ravizza uw persoonsgegevens. Ravizza heeft uw gegevens nodig bij een bestelling, om uw vraag te kunnen beantwoorden, voor het afsluiten van een overeenkomst, voor het toesturen van een nieuwsbrief of in algemene zin om u beter van dienst te kunnen zijn.

Uw gegevens worden opgenomen in een maillijst en een database. De gegevens die wij van u nodig hebben zijn uw contactgegevens (postadres, e-mailadres en telefoonnummer) en informatie over de aangemelde leerlingen/cursisten namelijk: naam, leeftijd, geb. datum, geb. plaats, behaalde resultaten en eventueel andere relevante informatie tijdens de cursus ten behoeve van de cursus.

Deze gegevens zullen ook gedeeltelijk en alleen wanneer noodzakelijk gedeeld worden met Instruct (Typeworld) voor het kunnen volgen van het lesprogramma en het CBT voor het examen.
Privacyverklaring CBT:  https://www.hetcbt.nl/home/privacy-statement
Privacyverklaring Instruct:  https://www.instruct.nl/privacy-statement

Persoonsgegevens in het administratieve systeem hebben een wettelijke bewaartermijn van zeven jaar. Deze termijn hanteert Ravizza ook. U kunt op ieder gewenst moment uw gegevens opvragen, laten corrigeren of laten verwijderen uit de bestanden van Ravizza. Neem hiervoor contact op via het emailadres: ravizza@kpnmail.nl of schriftelijk via: Ten Vaarwerkstraat 11, 7481 KR  HAAKSBERGEN.

Klachten

Op de website van de autoriteit persoonsgegevens vindt u aanwijzingen wanneer en hoe u een klacht kunt indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens.

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens

Beveiligingsmaatregelen

De gegevens die u aan Ravizza verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen. Ravizza handhaaft te allen tijde bij de verwerking van persoonsgegevens een beveiligingsniveau dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd. Ravizza adviseert u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. De huidige Privacyverklaring is bijgewerkt op 1 augustus 2018.